LECTURA DE TESIS: Javier Novoa Rodríguez

PD Arquitectura y Urbanismo
O acto de lectura e defensa da Tese de Doutoramento: “Oscar Niemeyer: Dibujo y Didáctica a través del Mito”, presentada nesta Universidade polo doctorando Don Javier Novoa Rodríguez, terá lugar o MARTES, DÍA 07 de FEBRERO ás 12:00 H. no Salón de Graos do Edificio de Departamentos.

Directores da tese:

Dr. D. Juan Manuel Franco Taboada